Zakup środków ochrony indywidualnej

W ramach współpracy z PZU Życie S.A....
WIĘCEJ

Alzheimer rozumiem wspieram

Załączniki:   Broszura potrzeby chorych. Do samorządów....
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków w OW...
WIĘCEJ

Dieta DASH

DASH jest jedną z najlepiej zbilansowanych, przebadanych...
WIĘCEJ

Mobilne punkty pobrań

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne punkty pobrań wymazu...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I SZKOLENIA PRZYJMUJE...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców...
WIĘCEJ

Projekty Unijne

Tego nie widać „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE...
WIĘCEJ

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Pogotowiu Ratunkowym...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

W ramach współpracy z PZU...
WIĘCEJ

Alzheimer rozumiem wspieram

Załączniki:   Broszura potrzeby chorych....
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków...
WIĘCEJ

Dieta DASH

DASH jest jedną z najlepiej...
WIĘCEJ

Mobilne punkty pobrań

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a...
WIĘCEJ

Projekty Unijne

Tego nie widać „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI...
WIĘCEJ

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w...
WIĘCEJ

Zamówienia Publiczne ➤

Zamówienia publiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Darowizny / Podziękowania ➤

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom...

Grupowe ubezpieczenia PZU ➤

Termin składania oświadczeń do 15.12.2022r.

Uprzejmie informujemy, że przedłużony został 3. stopień alarmowy CHARLIE-CRP – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 282 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 01 września 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59.

Jednocześnie informujemy, że został przedłużony 2. stopień alarmowy BRAVO – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 283 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 01 września 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym informuję o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy (min. podejrzane załączniki w poczcie, linki, anomalie w działaniu systemów, itp) oraz stosowania się do obowiązujących w jednostce procedur zgodnie z zarządzeniem Dyrektora  nr. 88/2022.

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zatrudni Specjalistę ds. zamówień publicznych

Więcej na stronie BIP.

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu poszukuje pracownika do obsługi płacowej.

Więcej informacji na stronie BIP.

Apel Ogólnopolskiego Programu Zwalczaniu Grypy

“Wszystkie ręce na pokład do walki do przeciw grypie!” – LINK

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego realizuje kampanię informacyjno – edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych adresowanych do rodziców i nauczycieli dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Dolnośląskiego.

W ramach kampanii dostępna jest ankieta z informacją zwrotną o ryzyku problemowego używania urządzeń cyfrowych przez dziecko:
LINK

Porozumienia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

>>LINK<<

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 zaplanowane zostało włączenie Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, NPSz do Infolinii DOM oraz  wykorzystanie dotychczasowego, funkcjonującego numeru Infolinii NPSz  – 989.

Jednak z uwagi na spadek zainteresowania szczepieniami oraz bieżącą sytuację epidemiczną w kraju, informujemy o czasowym ograniczeniu funkcjonowania Infolinii i ograniczeniu z funkcjonującej całodobowo do 7 dni tygodnia w godzinach od 7.00 do 18.00.

Informujemy, że nadal dzwoniąc na Infolinię NPSz – 989 będzie można otrzymać najbardziej aktualne i potwierdzone informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi oraz zapisać się na bezpłatne szczepienie.

Zachęcamy do tego wszystkie nie zaszczepione dotychczas osoby oraz osoby z już rozpoczętym cyklem szczepienia.

Narodowy Program Szczepień jest aktywnie funkcjonującym programem Ministerstwa Zdrowia.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu przekazało ambulanse sanitarne w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Z dniem 1 stycznia 2022 r.  na podstawie art. 9a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1115 z późn. zm.) Dyspozytornia Medyczna we Wrocławiu DM01-01 zostaje przejęta przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W związku ze wzrostem stawek na ambulanse typu S i P informuję, że w dniu 30 września 2021 roku zostały podpisane przez PR we Wrocławiu Porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie ujednolicenia od dnia 1 października 2021 roku miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla ratowników medycznych i pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umów o pracę w systemie PRM, stawka ta będzie wynosiła 4 984 zł na pełnym etacie. Ponadto Strony Porozumień ustaliły nową ujednolicą stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych w systemie PRM dla ratowników medycznych i pielęgniarek, która będzie wynosiła 47 zł/ 1 godz.

Informacja

Zgodnie z porozumieniami zawartymi w dniu 30.09.2021 r. między zakładowymi organizacjami związkowymi oraz Komitetem protestacyjnym związku zawodowego NSZZ „Solidarność” przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, nastąpi wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w zespołach systemu PRM na podstawie umów o pracę do wysokości 4984 zł brutto w wymiarze pełnego etatu oraz stawki za jedną godzinę świadczeń ratownikom medycznym i pielęgniarkom systemu udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych do wysokości 47 zł brutto.

 

Ponadto Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu informuje, że w dniu 21.10.2021 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji Pogotowia Ratunkowego z zakładowymi organizacjami związkowymi

 

1.        NSZZ „Solidarność” przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu,

2.        N.S.Z.Z. Solidarność’ 80 przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu,

3.        Wrocławskim Związkiem Zawodowym Ratowników Medycznych,

4.        Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ochrony Zdrowia przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu,

 

Spotkanie dotyczyło kolejnego wzrostu wynagrodzeń od dnia 01.10.2021 r.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu przedstawiło organizacjom związkowym propozycję Porozumienia, która obejmowała wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w zespołach systemu PRM na podstawie umów o pracę do wysokości 5100 zł brutto w wymiarze pełnego etatu oraz podwyższenie pozostałym grupom zawodowym występującym w Pogotowiu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego o kwotę brutto 500,00 zł na pełnym etacie – proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia wynikającego z zawartej umowy o pracę. Proponowane zapisy zaakceptowały N.S.Z.Z. Solidarność’ 80 oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, natomiast Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu oraz Wrocławski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych nie wyraziły zgody na proponowaną treść Porozumienia.

Tym samym informujemy, że wzrost wynagrodzeń obowiązujący w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu od dnia 01.10.2021 r. będzie utrzymany na poziomie wynikającym z  ww. Porozumień zawartych w dniu 30.09.2021 r.

 

Ponadto informujemy, że kolejne postanowienia dotyczące wzrostu wynagrodzeń podejmowane będą po podpisaniu aneksów finansowych z DOW NFZ gwarantujących środki pieniężne na wzrost wynagrodzeń.

Więcej informacji w Strefie Pracownika

Praca

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zatrudni Specjalistę dz. zamówień publicznych

Więcej na stronie BIP.

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu poszukuje pracownika do obsługi płacowej.

Więcej informacji na stronie BIP.

Konkurs ofert na ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 09.09.2022 do 31.12.2022 roku

Więcej na stronie BIP.

Numery alarmowe

112 Numer ratunkowy ogólny

999 Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podziękowania

Darowizny pieniężne

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspomogli  Naszą Jednostkę.

CZYTAJ ➤

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w różny, możliwy dla…

CZYTAJ ➤