Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Przyjazd Zespołów do Q Hotel

Rejestracja

Uroczyste otwarcie Mistrzostw

Zadania nocne

Zadania dzienne

Trzy pierwsze miejsca

1. MIEJSCE
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie
zespół nr 1

2. MIEJSCE
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie
zespół nr 2

3. MIEJSCE
Krakowskie Pogotowie
Ratunkowe
ze
spół nr 3

Ogłoszenie wyników na Wrocławskim Rynku oraz oficjalne zakończenie Mistrzostw

Skip to content