Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków w OW...
WIĘCEJ

Dieta DASH

DASH jest jedną z najlepiej zbilansowanych, przebadanych...
WIĘCEJ

Mobilne punkty pobrań

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne punkty pobrań wymazu...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I SZKOLENIA PRZYJMUJE...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców...
WIĘCEJ

Projekty Unijne

Tego nie widać „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE...
WIĘCEJ

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Pogotowiu Ratunkowym...
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków...
WIĘCEJ

Dieta DASH

DASH jest jedną z najlepiej...
WIĘCEJ

Mobilne punkty pobrań

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a...
WIĘCEJ

Projekty Unijne

Tego nie widać „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI...
WIĘCEJ

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w...
WIĘCEJ

Wrocław
13-15 września
2023

Zamówienia Publiczne ➤

Zamówienia publiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Darowizny / Podziękowania ➤

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom...

UWAGA – zwiększona aktywność cyberprzestępców

Zwracamy szczególną uwagę na zwiększoną aktywność cyberprzestępców w ostatnich dniach. Cyberprzestępcy cały czas wykorzystują aktualne wydarzenia oraz sytuację konfliktu zbrojnego na Ukrainie do prowadzenia ataków na systemy informatyczne na terytorium państw UE.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy w sieci Internet.

  1. Należy korzystać z bezpiecznych haseł – unikanie łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak daty urodzenia czy imiona bliskich osób. Hasło powinno składać się z różnych znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych oraz powinno posiadać więcej niż 8 znaków (zalecamy 12).
  2. Należy unikać otwierania podejrzanych linków – zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi link zanim się go otworzy. Należy otwierać tylko te linki, które są pewne i zaufane.
  3. Nie należy udostępniać poufnych informacji – należy unikać przekazywania haseł czy numerów kart kredytowych, poprzez Internet.

Stan prawny w zakresie pobierania komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia

>>LINK<<

Zaproszenie na XXX Jubileuszową Zabrzańską Konferencję Kardiologiczną

“Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”

w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

>>LINK<<

UWAGA!

w związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, przedłużone zostało obowiązywanie 3 stopni alarmowych do 31 sierpnia 2023 r.

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 18 z 24 lutego 2023 r.;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 19 z 24 lutego 2023 r.;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 20 z 24 lutego 2023 r.

W związku z powyższym informuję o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy (podejrzane załączniki w poczcie, linki, anomalie w działaniu systemów, itp).

KAMPANIA MINISTERSTWA ZDROWIA

W CELU WEZWANIA POMOCY MEDYCZNEJ W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO LUB DYSPOZYTORNIĄ MEDYCZNĄ POD NUMERAMI ALARMOWYMI:

112    oraz    999

Dyspozytornia Medyczna DM01-01 we Wrocławiu oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu
stanowią część Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Reprezentacja Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w turnieju piłki nożnej Forensic Cup 2023

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono:

  • akumulator do defibrylatora LP15 – 6 sztuk
  • akumulator do defibrylatora LP12 – 1 sztuka
  •  

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego realizuje kampanię informacyjno – edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych adresowanych do rodziców i nauczycieli dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Dolnośląskiego.

W ramach kampanii dostępna jest ankieta z informacją zwrotną o ryzyku problemowego używania urządzeń cyfrowych przez dziecko:
LINK

Z dniem 1 stycznia 2022 r.  na podstawie art. 9a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1115 z późn. zm.) Dyspozytornia Medyczna we Wrocławiu DM01-01 zostaje przejęta przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Praca

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

Więcej na stronie BIP.

Numery alarmowe

112 Numer ratunkowy ogólny

999 Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podziękowania

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w różny, możliwy dla…

CZYTAJ ➤