Przetarg publiczny (licytacja) na sprzedaż pojazdów.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34...
WIĘCEJ

Rekrutacja na stanowisko inspektora ds. płac

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul....
WIĘCEJ

Kampania „Serce kobiety”

Kampania „Serce kobiety” 29 września - w...
WIĘCEJ

Przetarg zbycie Samochodów

OGŁOSZENIE Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka...
WIĘCEJ

Alzheimer rozumiem wspieram

Załączniki:   Broszura potrzeby chorych. Do samorządów....
WIĘCEJ

Unieważnienie Przetargu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU OFERTOWEGO zbycia pojazdów...
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków w OW...
WIĘCEJ

WEBINARIUM: COVID-19 – NASTĘPSTWA, POWIKŁANIA WCZESNE I ODLEGŁE. SZCZEPIENIA

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu...
WIĘCEJ

Informacje dotyczące realizacji szczepień.

INFORMUJEMY, ŻE POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU ZAKOŃCZYŁO...
WIĘCEJ

Przetarg publiczny (licytacja) na sprzedaż pojazdów.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul....
WIĘCEJ

Rekrutacja na stanowisko inspektora ds. płac

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we...
WIĘCEJ

Kampania „Serce kobiety”

Kampania „Serce kobiety” 29 września...
WIĘCEJ

Przetarg zbycie Samochodów

OGŁOSZENIE Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu...
WIĘCEJ

Alzheimer rozumiem wspieram

Załączniki:   Broszura potrzeby chorych....
WIĘCEJ

Unieważnienie Przetargu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU OFERTOWEGO...
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków...
WIĘCEJ

WEBINARIUM: COVID-19 – NASTĘPSTWA, POWIKŁANIA WCZESNE I ODLEGŁE. SZCZEPIENIA

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej...
WIĘCEJ

Informacje dotyczące realizacji szczepień.

INFORMUJEMY, ŻE POGOTOWIE RATUNKOWE WE...
WIĘCEJ

Zamówienia Publiczne ➤

Zamówienia publiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Darowizny / Podziękowania ➤

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom...

Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla osób pełnoletnich

Kliknij TUTAJ

Skończyłaś 55 lat Palisz Jesteś ciągle “w biegu” Dawno się nie badałaś, bo nie masz na to czasu

Obejrzyj nasz spot To historia ekspedientki i pani prezes. Jest coś, co łączy te dwie kobiety na skraju załamania. Spot jest zapowiedzią pełnego videoclipu „Serce ci ściska”.


Drogie Panie

Pamiętajcie o profilaktyce. Zadbajcie o swoje serce. Zgłaszajcie się do swoich lekarzy rodzinnych. Wystarczy wykonać podstawowe badania, żeby wychwycić zagrożenie chorobami serca.

#kampaniaSerceKobiety -organizator Szpital im. Marciniaka przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W związku ze wzrostem stawek na ambulanse typu S i P informuję, że w dniu 30 września 2021 roku zostały podpisane przez PR we Wrocławiu Porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie ujednolicenia od dnia 1 października 2021 roku miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla ratowników medycznych i pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umów o pracę w systemie PRM, stawka ta będzie wynosiła 4 984 zł na pełnym etacie. Ponadto Strony Porozumień ustaliły nową ujednolicą stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych w systemie PRM dla ratowników medycznych i pielęgniarek, która będzie wynosiła 47 zł/ 1 godz.

Informacja

Zgodnie z porozumieniami zawartymi w dniu 30.09.2021 r. między zakładowymi organizacjami związkowymi oraz Komitetem protestacyjnym związku zawodowego NSZZ „Solidarność” przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, nastąpi wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w zespołach systemu PRM na podstawie umów o pracę do wysokości 4984 zł brutto w wymiarze pełnego etatu oraz stawki za jedną godzinę świadczeń ratownikom medycznym i pielęgniarkom systemu udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych do wysokości 47 zł brutto.

 

Ponadto Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu informuje, że w dniu 21.10.2021 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji Pogotowia Ratunkowego z zakładowymi organizacjami związkowymi

 

1.        NSZZ „Solidarność” przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu,

2.        N.S.Z.Z. Solidarność’ 80 przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu,

3.        Wrocławskim Związkiem Zawodowym Ratowników Medycznych,

4.        Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ochrony Zdrowia przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu,

 

Spotkanie dotyczyło kolejnego wzrostu wynagrodzeń od dnia 01.10.2021 r.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu przedstawiło organizacjom związkowym propozycję Porozumienia, która obejmowała wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w zespołach systemu PRM na podstawie umów o pracę do wysokości 5100 zł brutto w wymiarze pełnego etatu oraz podwyższenie pozostałym grupom zawodowym występującym w Pogotowiu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego o kwotę brutto 500,00 zł na pełnym etacie – proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia wynikającego z zawartej umowy o pracę. Proponowane zapisy zaakceptowały N.S.Z.Z. Solidarność’ 80 oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, natomiast Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu oraz Wrocławski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych nie wyraziły zgody na proponowaną treść Porozumienia.

Tym samym informujemy, że wzrost wynagrodzeń obowiązujący w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu od dnia 01.10.2021 r. będzie utrzymany na poziomie wynikającym z  ww. Porozumień zawartych w dniu 30.09.2021 r.

 

Ponadto informujemy, że kolejne postanowienia dotyczące wzrostu wynagrodzeń podejmowane będą po podpisaniu aneksów finansowych z DOW NFZ gwarantujących środki pieniężne na wzrost wynagrodzeń.

Więcej informacji w Strefie Pracownika

Uwaga !!!

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2

 

Więcej informacji  TUTAJ.

Razem przed siebie

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu w 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych  zrealizowało m.in. zakup 3 nowych ambulansów spełniające wymagania normy PN:EN 1789
.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu od 2019 roku uzupełniło flotę pojazdów o 19 nowych ambulansów,
z tego 10 ambulansów sfinansowało ze środków własnych Pogotowia.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy
PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

W ramach realizowanego projektu Pogotowie w 2021 roku zakupi kolejne 2 ambulanse.

 

Pogotowie od 2020 roku realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Jest to projekt partnerski.

Partnerem Wiodącym jest Województwo Dolnośląskie

W ramach projektu m.in. zakupiono  ambulans bariatryczny, aparaturę medyczną,
środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, urządzenia do dezynfekcji.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego udziela porad i wsparcia dla kadry medycznej
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu osobom narażonym na wysoki poziom stresu, z nasilonym lękiem, stanami przygnębienia, ze wzrostem impulsywności, zespołami wypalenia, zaburzeniami snu
i wszystkimi innymi reakcjami wynikającymi z wykonywanej pracy związanej z zapobieganiem
i przeciwdziałaniem skutkom epidemii.

Pomoc psychologiczną można uzyskać pozostawiając wiadomość sms z prośbą o kontakt pod numerem 519-617-458

pomoc psychologa

SPZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia  udziela porad i wsparcia dla kadry medycznej – osobą narażonym na wysoki poziom stresu wynikający z wykonywanej pracy związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom epidemii.

Pomoc psychologiczną można uzyskać za pośrednictwem telefonu, platformy Zoom lub osobiście w placówce Wrocławskiego Centrum Zdrowia. Jedno spotkanie trwa 50 minut. Zapisywać można się mailowo lub telefonicznie :

mail: czp@spzoz.wroc.pl

 

tel. 71 369 90 60 

Praca

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie realizacji umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 10.12.2021 do 31.12.2021 roku.

Więcej na stronie BIP.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w okresie od
10.12.2021 do 31.12.2021 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S”,

 

Więcej na stronie BIP.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 10.12.2021 do 31.12.2022 roku.

Więcej na stronie BIP.

Numery alarmowe

112 Numer ratunkowy ogólny

999 Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podziękowania

Darowizny pieniężne

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspomogli  Naszą Jednostkę.

CZYTAJ ➤

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w różny, możliwy dla…

CZYTAJ ➤