Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Technik teleinformatyk – oferta pracy

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu poszukuje kandydatów na...
WIĘCEJ

Diagnosta samochodowy – oferta pracy

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu poszukuje kandydatów na...
WIĘCEJ

Mechanik samochodowy – oferta pracy

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu poszukuje kandydatów na...
WIĘCEJ

Zakup wyposażenia ZRM

"Wydatek sfinansowano z Umowy Prewencyjnej nr 316/2023/PZUZ/20/Katowice...
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Informujemy, że w tym...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I SZKOLENIA PRZYJMUJE...
WIĘCEJ

Zamówienia Publiczne ➤

Zamówienia publiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Darowizny / Podziękowania ➤

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom...

W związku z zakupem nowych ambulansów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, w dniu 4 kwietnia naszą jednostkę odwiedził  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Marcin Krzyżanowski.

UWAGA!

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia:

– nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nr 18 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.

W związku z obowiązującymi stopniami alarmowymi Bravo – CRP przypominamy podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa:

 1. Silne i bezpieczne hasła –używaj hasła o odpowiedniej długości, zawierającego kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych;
 2. Ochrona hasła –nie udostępniaj swojego loginu i hasła do systemu osobom trzecim;
 3. Zabezpiecz stanowisko pracy –blokuj swoje stanowisko pracy;
 4. Zasady czystości –stosuj zasady czystego biurka, ekranu, wydruku oraz kosza, ograniczając potencjalne zagrożenia;
 5. Użytek sprzętu służbowego –nie korzystaj ze sprzętu służbowego do prywatnych celów;
 6. Nadzór nad urządzeniami –nie pozostawiaj komputera, tabletu czy innych urządzeń bez nadzoru;
 7. Stosuj przyjęte w organizacji zasady bezpieczeństwa (polityki, instrukcje, regulaminy);
 8. Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia, np. podejrzanych załączników przychodzących w wiadomościach email;
 9. Zwracaj uwagę na adresata maila (adres skrzynki nadawczej);

W związku z powyższym informuję o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy (podejrzane załączniki w poczcie, linki, anomalie w działaniu systemów, itp).

W XVIII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku brały udział dwa zespoły Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu zajmując 5. oraz 30. miejsce

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zakupiło:
8 defibrylatorów
LIFEPAK 15

oraz
22 schodołazy FERNO

Informacja Ministerstwa Zdrowia odnośnie szczepień przeciw COVID-19

UWAGA!

Informuję, że wprowadzony został 3. stopień alarmowy CHARLIE-CRP – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59.

 • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59.
 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59.
 • W związku z powyższym informuję o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy (podejrzane załączniki w poczcie, linki, anomalie w działaniu systemów, itp).

Projekt Porusz Serce

Komunikat w sprawie zakończenia sporu zbiorowego
>>LINK<<

Komunikat w sprawie nagród z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego
>>LINK<<

W dniu 20 września 2023 r Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu w ramach pomocy ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z rąk Wojewody Dolnośląskiego otrzymało następujący sprzęt medyczny:

-Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS – 3 szt.
-Respirator – 4 szt.

Serdecznie dziękujemy

II Turniej o Puchar Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego link 

Z uwagi na pojawiające się informację o aktywności cyberprzestępców przypominam o zachowaniu ostrożności podczas korzystania z poczty elektronicznej – proszę zwrócić szczególną uwagę na dołączone do wiadomości pliki (np. nieznane rozszerzenia plików, rozszerzenia .exe, nieznany nadawca).

Szczególną uwagę należy zwrócić na maile wraz z załącznikami przysyłanymi przez BANK.

Proszę również nie klikać linków, odnośników min. sugerujących zmianę hasła !!!

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości proszę o kontakt z działem Informatyki i Łączności.

Zalecam również śledzenie aktualności na stronie https://www.nask.pl/

UWAGA – zwiększona aktywność cyberprzestępców

Zwracamy szczególną uwagę na zwiększoną aktywność cyberprzestępców w ostatnich dniach. Cyberprzestępcy cały czas wykorzystują aktualne wydarzenia oraz sytuację konfliktu zbrojnego na Ukrainie do prowadzenia ataków na systemy informatyczne na terytorium państw UE.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy w sieci Internet.

 1. Należy korzystać z bezpiecznych haseł – unikanie łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak daty urodzenia czy imiona bliskich osób. Hasło powinno składać się z różnych znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych oraz powinno posiadać więcej niż 8 znaków (zalecamy 12).
 2. Należy unikać otwierania podejrzanych linków – zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi link zanim się go otworzy. Należy otwierać tylko te linki, które są pewne i zaufane.
 3. Nie należy udostępniać poufnych informacji – należy unikać przekazywania haseł czy numerów kart kredytowych, poprzez Internet.

Stan prawny w zakresie pobierania komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia

>>LINK<<

KAMPANIA MINISTERSTWA ZDROWIA

W CELU WEZWANIA POMOCY MEDYCZNEJ W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO LUB DYSPOZYTORNIĄ MEDYCZNĄ POD NUMERAMI ALARMOWYMI:

112    oraz    999

Dyspozytornia Medyczna DM01-01 we Wrocławiu oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu
stanowią część Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono:

 • akumulator do defibrylatora LP15 – 6 sztuk
 • akumulator do defibrylatora LP12 – 1 sztuka
 •  

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego realizuje kampanię informacyjno – edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych adresowanych do rodziców i nauczycieli dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Dolnośląskiego.W ramach kampanii dostępna jest ankieta z informacją zwrotną o ryzyku problemowego używania urządzeń cyfrowych przez dziecko:
LINK

Z dniem 1 stycznia 2022 r.  na podstawie art. 9a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1115 z późn. zm.) Dyspozytornia Medyczna we Wrocławiu DM01-01 zostaje przejęta przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Praca

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko: Technik teleinformatyk

>>LINK<<

>>>ROZSTRZYGNIĘTE<<<

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.04.2024 do 31.12.2024 roku

Więcej na stronie >>BIP<<

 

Aktualizacja
Wybrane Oferty i Oferenci

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w transporcie medycznym w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2024 roku.

Więcej na stronie >>>BIP<<<

Numery alarmowe

112 Numer ratunkowy ogólny

999 Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podziękowania

Podziękowania

Dzień dobry!   Szanowni Państwo, żużlowy sezon 2023 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu został zakończony.…

CZYTAJ ➤

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w różny, możliwy dla…

CZYTAJ ➤
Skip to content