Aktualizacja regulaminu Mistrzostw – 05.09.2023r.

UWAGA Aktualizacja regulaminu Mistrzostw Polski w Ratownictwie...
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków w OW...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I SZKOLENIA PRZYJMUJE...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców...
WIĘCEJ

Projekty Unijne

Tego nie widać „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE...
WIĘCEJ

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Pogotowiu Ratunkowym...
WIĘCEJ

Zamówienia Publiczne ➤

Zamówienia publiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Darowizny / Podziękowania ➤

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom...

Komunikat w sprawie zakończenia sporu zbiorowego
>>LINK<<

Komunikat w sprawie nagród z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego
>>LINK<<

W dniu 29 września 2023 r. siedzibę Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu odwiedziła grupa 5-latków z Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach.

Dzień dobry!

 

Szanowni Państwo, żużlowy sezon 2023 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu został zakończony.

 

W imieniu Zarządu WTS SA oraz swoim i zespołu WTS SA bardzo Państwu i zaangażowanym zespołom dziękuję za współpracę i wsparcie. Dzięki Państwu możliwe było przygotowanie i bezpieczne przeprowadzenie żużlowych imprez masowych na Stadionie Olimpijskim – 10 meczów Drużynowych Mistrzostw Polski oraz turnieju Drużynowego Pucharu Świata – FIM Speedway World Cup, największej żużlowej imprezy w 100letniej historii dyscypliny, której organizacja została przez przedstawicieli FIM, PZM i promotora imprezy oceniona na najwyższym poziomie, co nie byłoby możliwe bez Państwa.

 

Tak po sportowemu dodam, że mają Państwo swój udział w zdobyciu przez drużynę Betard Sparta Wrocław tytułu Drużynowego Wicemistrza Polski 2023 i zdobycia przez żużlową Reprezentację Polski tytułu Drużynowego Mistrza Świata.

 

Przed nami okres jesienno-zimowej przerwy. Wracamy na wiosnę. Życzylibyśmy sobie ponownie tak udanej współpracy, do czego dołożymy wszelkich starań.

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

 

Paweł Margol

Dyrektor Zarządzający

W dniu 20 września 2023 r Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu w ramach pomocy ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z rąk Wojewody Dolnośląskiego otrzymało następujący sprzęt medyczny:

-Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS – 3 szt.
-Respirator – 4 szt.

Serdecznie dziękujemy

II Turniej o Puchar Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego link 

Z uwagi na pojawiające się informację o aktywności cyberprzestępców przypominam o zachowaniu ostrożności podczas korzystania z poczty elektronicznej – proszę zwrócić szczególną uwagę na dołączone do wiadomości pliki (np. nieznane rozszerzenia plików, rozszerzenia .exe, nieznany nadawca).

Szczególną uwagę należy zwrócić na maile wraz z załącznikami przysyłanymi przez BANK.

Proszę również nie klikać linków, odnośników min. sugerujących zmianę hasła !!!

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości proszę o kontakt z działem Informatyki i Łączności.

Zalecam również śledzenie aktualności na stronie https://www.nask.pl/

UWAGA – zwiększona aktywność cyberprzestępców

Zwracamy szczególną uwagę na zwiększoną aktywność cyberprzestępców w ostatnich dniach. Cyberprzestępcy cały czas wykorzystują aktualne wydarzenia oraz sytuację konfliktu zbrojnego na Ukrainie do prowadzenia ataków na systemy informatyczne na terytorium państw UE.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy w sieci Internet.

  1. Należy korzystać z bezpiecznych haseł – unikanie łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak daty urodzenia czy imiona bliskich osób. Hasło powinno składać się z różnych znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych oraz powinno posiadać więcej niż 8 znaków (zalecamy 12).
  2. Należy unikać otwierania podejrzanych linków – zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi link zanim się go otworzy. Należy otwierać tylko te linki, które są pewne i zaufane.
  3. Nie należy udostępniać poufnych informacji – należy unikać przekazywania haseł czy numerów kart kredytowych, poprzez Internet.

Artykuł na stronie Rady Obwodu Dniepropietrowskiego – Województwo Dolnośląskie przekazało 9 specjalistycznych pojazdów sanitarnych

>>LINK<<

Stan prawny w zakresie pobierania komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia

>>LINK<<

UWAGA!

w związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, ogłoszone zostało obowiązywanie stopni alarmowych od dnia 1 września 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 23:59

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 363 z dnia sierpnia 2023 roku;
  • W związku z powyższym informuję o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy (podejrzane załączniki w poczcie, linki, anomalie w działaniu systemów, itp).
KAMPANIA MINISTERSTWA ZDROWIA

W CELU WEZWANIA POMOCY MEDYCZNEJ W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO LUB DYSPOZYTORNIĄ MEDYCZNĄ POD NUMERAMI ALARMOWYMI:

112    oraz    999

Dyspozytornia Medyczna DM01-01 we Wrocławiu oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu
stanowią część Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono:

  • akumulator do defibrylatora LP15 – 6 sztuk
  • akumulator do defibrylatora LP12 – 1 sztuka
  •  

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego realizuje kampanię informacyjno – edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych adresowanych do rodziców i nauczycieli dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Dolnośląskiego.W ramach kampanii dostępna jest ankieta z informacją zwrotną o ryzyku problemowego używania urządzeń cyfrowych przez dziecko:
LINK

Z dniem 1 stycznia 2022 r.  na podstawie art. 9a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1115 z późn. zm.) Dyspozytornia Medyczna we Wrocławiu DM01-01 zostaje przejęta przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Praca

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.10.2023 do 31.12.2023 roku.

Więcej na stronie >>BIP<<

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Więcej na stronie >>BIP<<

Numery alarmowe

112 Numer ratunkowy ogólny

999 Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podziękowania

Podziękowania

Dzień dobry!   Szanowni Państwo, żużlowy sezon 2023 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu został zakończony.…

CZYTAJ ➤

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w różny, możliwy dla…

CZYTAJ ➤