Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Przetarg – Części samochodowe, opony, akcesoria oraz części sprzętu medycznego.

PRZETARG OFERTOWY WYPRZEDAŻY ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ...
WIĘCEJ

Przetarg zbycie Samochodów

OGŁOSZENIE Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka...
WIĘCEJ

Rada Pracowników – Wybory

Szanowni Państwo,  W dniach 15  i 16...
WIĘCEJ

Alzheimer rozumiem wspieram

Załączniki:   Broszura potrzeby chorych. Do samorządów....
WIĘCEJ

Rekrutacja na stanowisko kierownika pracowniczego Osrodka Wypoczynkowego w Boszkowie

Rekrutacja na stanowisko kierownika pracowniczego Ośrodka Wypoczynkowego...
WIĘCEJ

Wybory Członków Rady Pracowników.

  Więcej informacji w Strefie Pracownika.
WIĘCEJ

Unieważnienie Przetargu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU OFERTOWEGO zbycia pojazdów...
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków w OW...
WIĘCEJ

WEBINARIUM: COVID-19 – NASTĘPSTWA, POWIKŁANIA WCZESNE I ODLEGŁE. SZCZEPIENIA

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu...
WIĘCEJ

Informacje dotyczące realizacji szczepień.

ADRES: 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 34-38 KONTAKT:...
WIĘCEJ

Przetarg zbycie Samochodów

OGŁOSZENIE Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu...
WIĘCEJ

Rada Pracowników – Wybory

Szanowni Państwo,  W dniach 15 ...
WIĘCEJ

Alzheimer rozumiem wspieram

Załączniki:   Broszura potrzeby chorych....
WIĘCEJ

Wybory Członków Rady Pracowników.

  Więcej informacji w Strefie...
WIĘCEJ

Unieważnienie Przetargu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU OFERTOWEGO...
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków...
WIĘCEJ

WEBINARIUM: COVID-19 – NASTĘPSTWA, POWIKŁANIA WCZESNE I ODLEGŁE. SZCZEPIENIA

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej...
WIĘCEJ

Informacje dotyczące realizacji szczepień.

ADRES: 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka...
WIĘCEJ

Zamówienia Publiczne ➤

Zamówienia publiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Darowizny / Podziękowania ➤

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom...

Ważna informacja dla pracowników medycznych na temat dodatku covidowego:

Kliknij tutaj

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu w 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych  zrealizowało m.in. zakup 3 nowych ambulansów spełniające wymagania normy PN:EN 1789
.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu od 2019 roku uzupełniło flotę pojazdów o 19 nowych ambulansów,
z tego 10 ambulansów sfinansowało ze środków własnych Pogotowia.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy
PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

W ramach realizowanego projektu Pogotowie w 2021 roku zakupi kolejne 2 ambulanse.

 

Pogotowie od 2020 roku realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Jest to projekt partnerski.

Partnerem Wiodącym jest Województwo Dolnośląskie

W ramach projektu m.in. zakupiono  ambulans bariatryczny, aparaturę medyczną,
środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, urządzenia do dezynfekcji.

 

Więcej na Stonie. Kliknij tutaj

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego udziela porad i wsparcia dla kadry medycznej
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu osobom narażonym na wysoki poziom stresu, z nasilonym lękiem, stanami przygnębienia, ze wzrostem impulsywności, zespołami wypalenia, zaburzeniami snu
i wszystkimi innymi reakcjami wynikającymi z wykonywanej pracy związanej z zapobieganiem
i przeciwdziałaniem skutkom epidemii.

Pomoc psychologiczną można uzyskać pozostawiając wiadomość sms z prośbą o kontakt pod numerem 519-617-458

pomoc psychologa

SPZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia  udziela porad i wsparcia dla kadry medycznej – osobą narażonym na wysoki poziom stresu wynikający z wykonywanej pracy związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom epidemii.

Pomoc psychologiczną można uzyskać za pośrednictwem telefonu, platformy Zoom lub osobiście w placówce Wrocławskiego Centrum Zdrowia. Jedno spotkanie trwa 50 minut. Zapisywać można się mailowo lub telefonicznie :

mail: czp@spzoz.wroc.pl

 

tel. 71 369 90 60 

Praca

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 14.10.2021 do 31.12.2021 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S” i „P”, w zespołach transportu medycznego o standardzie „P” w związku z realizacją umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego, w zespołach transportu sanitarnego „T” oraz na zabezpieczenie pod względem medycznym imprez masowych.

Więcej na stronie BIP.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 14.10.2021 r. do 31.12.2021 r. w rodzaju Ratownictwo Medyczne.

Więcej na stronie BIP.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 14.10.2021 do 31.12.2022 roku.

Więcej na stronie BIP.

Numery alarmowe

112 Numer ratunkowy ogólny

999 Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podziękowania

Darowizny pieniężne

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspomogli  Naszą Jednostkę.

CZYTAJ ➤

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w różny, możliwy dla…

CZYTAJ ➤
Skip to content