Zakup wyposażenia ZRM

"Zakup sfinansowano w ramach umowy pomiędzy Zakładem...
WIĘCEJ

Kongres Ratowników Medycznych ONLINE!

Kongres Ratowników Medycznych ONLINE! Mimo wyczerpania miejsc...
WIĘCEJ

Aktualizacja regulaminu Mistrzostw – 05.09.2023r.

UWAGA Aktualizacja regulaminu Mistrzostw Polski w Ratownictwie...
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków w OW...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I SZKOLENIA PRZYJMUJE...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców...
WIĘCEJ

Projekty Unijne

Tego nie widać „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE...
WIĘCEJ

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Pogotowiu Ratunkowym...
WIĘCEJ

Zakup wyposażenia ZRM

"Zakup sfinansowano w ramach umowy...
WIĘCEJ

Kongres Ratowników Medycznych ONLINE!

Kongres Ratowników Medycznych ONLINE! Mimo...
WIĘCEJ

Aktualizacja regulaminu Mistrzostw – 05.09.2023r.

UWAGA Aktualizacja regulaminu Mistrzostw Polski...
WIĘCEJ

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a...
WIĘCEJ

Projekty Unijne

Tego nie widać „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI...
WIĘCEJ

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w...
WIĘCEJ

Zamówienia Publiczne ➤

Zamówienia publiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Darowizny / Podziękowania ➤

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom...

24 listopada 2023r. dniem wolnym od pracy w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu

(szczegóły poniżej)

Projekt Porusz Serce

Październik bezpiecznym miesiącem

Broszura informacyjna Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego o cyberbezpieczeństwie

>>LINK<<

Komunikat w sprawie zakończenia sporu zbiorowego
>>LINK<<

Komunikat w sprawie nagród z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego
>>LINK<<

W dniu 20 września 2023 r Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu w ramach pomocy ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z rąk Wojewody Dolnośląskiego otrzymało następujący sprzęt medyczny:

-Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS – 3 szt.
-Respirator – 4 szt.

Serdecznie dziękujemy

II Turniej o Puchar Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego link 

Z uwagi na pojawiające się informację o aktywności cyberprzestępców przypominam o zachowaniu ostrożności podczas korzystania z poczty elektronicznej – proszę zwrócić szczególną uwagę na dołączone do wiadomości pliki (np. nieznane rozszerzenia plików, rozszerzenia .exe, nieznany nadawca).

Szczególną uwagę należy zwrócić na maile wraz z załącznikami przysyłanymi przez BANK.

Proszę również nie klikać linków, odnośników min. sugerujących zmianę hasła !!!

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości proszę o kontakt z działem Informatyki i Łączności.

Zalecam również śledzenie aktualności na stronie https://www.nask.pl/

UWAGA – zwiększona aktywność cyberprzestępców

Zwracamy szczególną uwagę na zwiększoną aktywność cyberprzestępców w ostatnich dniach. Cyberprzestępcy cały czas wykorzystują aktualne wydarzenia oraz sytuację konfliktu zbrojnego na Ukrainie do prowadzenia ataków na systemy informatyczne na terytorium państw UE.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy w sieci Internet.

  1. Należy korzystać z bezpiecznych haseł – unikanie łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak daty urodzenia czy imiona bliskich osób. Hasło powinno składać się z różnych znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych oraz powinno posiadać więcej niż 8 znaków (zalecamy 12).
  2. Należy unikać otwierania podejrzanych linków – zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi link zanim się go otworzy. Należy otwierać tylko te linki, które są pewne i zaufane.
  3. Nie należy udostępniać poufnych informacji – należy unikać przekazywania haseł czy numerów kart kredytowych, poprzez Internet.

Stan prawny w zakresie pobierania komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia

>>LINK<<

UWAGA!

w związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, ogłoszone zostało obowiązywanie stopni alarmowych od dnia 1 września 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 23:59

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 363 z dnia sierpnia 2023 roku;
  • W związku z powyższym informuję o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy (podejrzane załączniki w poczcie, linki, anomalie w działaniu systemów, itp).
KAMPANIA MINISTERSTWA ZDROWIA

W CELU WEZWANIA POMOCY MEDYCZNEJ W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO LUB DYSPOZYTORNIĄ MEDYCZNĄ POD NUMERAMI ALARMOWYMI:

112    oraz    999

Dyspozytornia Medyczna DM01-01 we Wrocławiu oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu
stanowią część Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono:

  • akumulator do defibrylatora LP15 – 6 sztuk
  • akumulator do defibrylatora LP12 – 1 sztuka
  •  

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego realizuje kampanię informacyjno – edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych adresowanych do rodziców i nauczycieli dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Dolnośląskiego.W ramach kampanii dostępna jest ankieta z informacją zwrotną o ryzyku problemowego używania urządzeń cyfrowych przez dziecko:
LINK

Z dniem 1 stycznia 2022 r.  na podstawie art. 9a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1115 z późn. zm.) Dyspozytornia Medyczna we Wrocławiu DM01-01 zostaje przejęta przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Praca

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.10.2023 do 31.12.2023 roku.

Więcej na stronie >>BIP<<

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Więcej na stronie >>BIP<<

Numery alarmowe

112 Numer ratunkowy ogólny

999 Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podziękowania

Podziękowania

Dzień dobry!   Szanowni Państwo, żużlowy sezon 2023 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu został zakończony.…

CZYTAJ ➤

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w różny, możliwy dla…

CZYTAJ ➤