Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Zespoły ratownictwa medycznego oczekują w ustalonych miejscach stacjonowania na wezwania do zdarzeń medycznych zgłaszanych na numer alarmowy 999 lub 112.

Jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – zespoły ratownictwa medycznego (zespoły specjalistyczne, zespoły podstawowe) udzielają świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Członkowie zespołów ratownictwa medycznego – lekarz systemu, pielęgniarka systemu oraz ratownik medyczny podejmują medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. Następnie transportują pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego, szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

Obszar operacyjny Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w zakresie ratownictwa medycznego obejmuje aż 105027,9 km2 czyli miasto Wrocław oraz przyległe powiaty: wrocławski, milicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki oraz wołowski.

Skip to content