Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Konkurs ofert na Lekarzy Systemu

Konkurs ofert na lekarzy systemu. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespole wyjazdowym “S” ZRM w okresie od 13.08.2021r. do 31.12.2021r.

Więcej ➤

Rozstrzygnięcia Dyspozytor Medyczny

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na dyspozytorów medycznych 16.07.2021 Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 23.07.2021r. do 31.12.2021r. w rodzaju

Więcej ➤