Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Miejsca Stacjonowania ZRM

Obszar działania Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu z zakresu ratownictwa medycznego obejmuje miasto Wrocław i  7 przyległych powiatów (wrocławski, trzebnicki, milicki, wołowski, średzki, oławski, strzeliński). Rejon operacyjny jednostki zamieszkały jest przez ponad 1.060.000 mieszkańców.

Pogotowie zapewnia realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego specjalistycznymi i podstawowymi zespołami ratownictwa medycznego, w ilości i zakresie zgodnym z Wojewódzki Planem Działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego.

Zespoły ratownictwa medycznego oczekują na wezwanie do zdarzeń medycznych w stacjach zlokalizowanych w mieście Wrocławiu  ww. powiatach.

Skip to content