Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO I SĘDZIOWSKIEGO
XX MISTRZOSTW POLSKI W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
13-15 WRZEŚNIA 2023 R. WROCŁAW

 

KOMITET NAUKOWY:

  1. prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, lekarz specjalista chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej oraz zdrowia publicznego.
  2. dr hab. Anna Kołcz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
  3. dr hab. Jacek Smereka, profesor uczelni – Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.
  4. dr n. med. Rafał Surmacz – Kierownik grupy roboczej ds. zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci Polskiej Rady Resuscytacji, edukator Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji, dyrektor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie kursów zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych i dzieci oraz kursów dla przyszłych instruktorów, instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych i dzieci oraz kursów dla przyszłych instruktorów, lekarz specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej.
  5. Marta Przybył – Kierownik grupy roboczej ds. zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych Polskiej Rady Resuscytacji, edukator Polskiej i Europejskiej rady Resuscytacji, dyrektor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie kursów zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz kursów dla przyszłych instruktorów, instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz kursów dla przyszłych instruktorów, lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
  6. Jarosław Gucwa – Dyrektor polskiego oddziału International Trauma Life Support, lekarz specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej.

 

KOMANDORZY MISTRZOSTW:

  1. Andrzej Raczyński
  2. Krzysztof Krywko

 

SĘDZIA GŁÓWNY:

dr hab. Jacek Smereka

 

KOMISJA ODWOŁAWCZA:

W sprawach spornych odwołania i protesty rozpatrywane są przez komisję sędziów, w skład której wchodzą: sędzia główny, komandor, główny sędzia zadaniowy i sędzia ścieżkowy z danego zadania.

 

Skip to content