Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Kierownictwo Pogotowia

Organami SP ZOZ pn. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu są Dyrektor oraz Rada Społeczna.

Dyrektor zarządza Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz. Jest przełożonym wszystkich pracowników Pogotowia, zarządza samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej przy pomocy zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych.

Dyrektor – lek.med. Zbigniew Mlądzki

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych – Anna Koniec

Główny Księgowy Aneta Wiercińska-Ziobrowska

 

Skip to content