Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Zadania realizowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

 ZAKUP AMBULANSÓW DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NAZWA FUNDUSZU: FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Zadanie pn.: Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – 2 ambulanse drogowe typu C dla Zespołów Ratownictwa Medycznego WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  1 072 494,18 ZŁCAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 072 494,18 ZŁ Realizowane zadanie obejmuje doposażenie Pogotowia […]

SKARGI I WNIOSKI

Przyjmowanie skarg i wniosków w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu W Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora lub osobę przez Dyrektora upoważnioną. Dyrektor Pogotowia przyjmuje skargi i wnioski w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34- 38 p. 312 (IIIp.) w poniedziałek i w środę od godz.10.00 –13.00 […]

„Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”

  Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”. Nazwa projektu: „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN […]

Informacja dla pracownika w sprawie PPK

Załączniki: Co powinien wiedzieć pracownik o PPK Czytaj więcej Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK Czytaj więcej Informacja dla pracownika w sprawie PPK Czytaj więcej  Jednostronna informacja dla pracownika 2021 Czytaj więcej  Ulotka PPK dla Pracownika Czytaj więcej  Wniosek o zawarcie umowy PPK 55-69 lat Czytaj więcej

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Informujemy, że w tym roku OW Boszkowo przyjmuje zapisy na najem domków na długi weekend majowy z “Bożym Ciałem” tj. od 29.05.2024 do 2.06.2024   Rezerwacja domków w OW Kukułka znajdującym się w Boszkowie:  Czynni Pracownicy od 01.03.2024 roku w godzinach 7:30 – 11:00 zapisy osobiste Czynni Pracownicy od 04.03.2024 roku  do […]

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzeczograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem sięCOVID-19” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Projekt partnerski. Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie Partnerzy w projekcie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we […]

Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych

  SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. “Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”   Nazwa Projektu: “Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”   Cel projektu: […]

Skip to content