Rekrutacja na stanowisko inspektora ds. płac

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektora ds. płac Liczba wolnych miejsc pracy: 1. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław Więcej informacji TUTAJ.

SKARGI I WNIOSKI

Przyjmowanie skarg i wniosków w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu W Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora lub osobę przez Dyrektora upoważnioną. Dyrektor Pogotowia przyjmuje skargi i wnioski w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34- 38 p. 312 (IIIp.) w poniedziałek i w środę od godz.10.00 –13.00 […]

„Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”

  Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”. Nazwa projektu: „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN […]

Informacja dla pracownika w sprawie PPK

Załączniki: Co powinien wiedzieć pracownik o PPK Czytaj więcej Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK Czytaj więcej Informacja dla pracownika w sprawie PPK Czytaj więcej  Jednostronna informacja dla pracownika 2021 Czytaj więcej  Ulotka PPK dla Pracownika Czytaj więcej  Wniosek o zawarcie umowy PPK 55-69 lat Czytaj więcej

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków w OW Kukułka znajdującym się w Boszkowie:  Czynni Pracownicy od 01.03.2021 roku w godzinach 8:00 – 12:00 zapisy osobiste Czynni Pracownicy od 02.03.2021 roku w godzinach 8:00 – 11:00 zapisy osobiste i telefoniczne Emeryci Pogotowia Ratunkowego od 08.03.2021 roku w godzinach 8:00 -12:00 zapisy osobiste Emeryci Pogotowia Ratunkowego od 09.03.2021 […]

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzeczograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem sięCOVID-19” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Projekt partnerski. Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie Partnerzy w projekcie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we […]

Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych

  SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. “Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”   Nazwa Projektu: “Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”   Cel projektu: […]

Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 oraz innych chorób zakaźnych

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Projekt partnerski. Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie Partnerzy w projekcie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląskie […]

Kiedy wezwać pogotowie

Należy pamiętać, że karetkę wzywamy wtedy gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub gdy osoba chora znajduje się w stanie nagłym, mogącym prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Do takich sytuacji między innymi należą: drgawki utrata przytomności wypadki komunikacyjne nasilona duszność udar cieplny gwałtownie postępujący poród masywny krwotok z dróg rodnych nagły, ostry ból brzucha lub klatki […]