Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Zadania realizowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

 ZAKUP AMBULANSÓW DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NAZWA FUNDUSZU: FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zadanie pn.: Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – 2 ambulanse drogowe typu C dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA1 072 494,18 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 072 494,18 ZŁ

Realizowane zadanie obejmuje doposażenie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w środki trwałe – ambulanse, niezbędne do wykonywania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  epidemii Covid-19 i jej skutków. Zakupione pojazdy po ustaniu epidemii będą wykorzystywane w bieżącej działalności jednostki, tj. w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia – w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego. Nowe ambulanse zapewnią poprawę bezpieczeństwa i komfortu pacjentom oraz służyć będą realizacji podstawowego celu działalności Pogotowia.

ZAKUP AMBULANSÓW DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NAZWA FUNDUSZU: FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zadanie pn.: Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA1 298 000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 681 040,52 ZŁ

 

Realizowane zadanie obejmuje doposażenie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w środki trwałe – ambulanse wraz z wyposażeniem, niezbędne do wykonywania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  epidemii Covid-19 i jej skutków. Zakupione pojazdy po ustaniu epidemii będą wykorzystywane w bieżacej działalności jednostki, tj. w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia – w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego. Nowe ambulanse zapewnią poprawę bezpieczeństwa i komfortu pacjentom oraz służyć będą realizacji podstawowego celu działalności Pogotowia.
Skip to content