Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Stan prawny w zakresie pobierania komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia

Stan prawny w zakresie pobierania komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134 z późn. zm.)

1. Każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów, dopóki sam za życia nie wyrazi sprzeciwu.
2. Jeżeli osoba nie wyrazi sprzeciwu na pobranie po śmierci swoich narządów, to domniemywa się, że wyraziła na to zgodę.
3. Sprzeciw można wnieść poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, w formie pisemnego oświadczenia własnoręcznie podpisanego i noszonego przy sobie lub ustnej deklaracji złożonej w obecności co najmniej dwóch świadków.
4. Prawo nie daje rodzinie uprawnień do decydowania o pobieraniu bądź nie pobieraniu cudzych komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia innej osobie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na przeszczepienie narządu oczekiwało w naszym kraju 1856 osób
(statystyka prowadzona przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
„Poltransplant” w 2022 r.)

Przeszczepienie narządów często jest jedyną skuteczną formą leczenia skrajnej niewydolności
narządów i daje ogromne szanse na powrót do normalnego życia osobom śmiertelnie chorym.
Pośmiertne oddanie narządów jest ostatnim, najcenniejszym darem, jaki człowiek może
ofiarować drugiemu człowiekowi.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod
zamieszczonym poniżej linkiem: https://pacient.gov.pl/aktualnosc/jak-zostac-dawcanarzadow

Skip to content