Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

TRANSPORT

Transport sanitarny

Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza\felczera ubezpieczenia zdrowotnego do najbliższego miejsca udzielania świadczeń we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie.

 

Transport bezpłatny przysługuje:

 • osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta;
 • w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

 

Transport częściowo płatny przysługuje w przypadku:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo-płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźne i pasożytnicze,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.

Gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym a docelowym, wskazanym w skierowaniu na transport sanitarny, zgodnie z cennikiem, obowiązującym w placówce, która realizuje transport sanitarny.

Transport odpłatny realizowany jest na zlecenie lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadkach niewymienionych powyżej.

Transport sanitarny odpłatny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu realizuje również odpłatne usługi w zakresie transportu sanitarnego.

Oferujemy transport na terenie miasta Wrocławia, na terenie Polski, jak również całej Europy.

Oferujemy transport:

 • z lekarzem,
 • z 2 ratownikami medycznymi
 • ratownikiem medycznym-kierowcą
 • z kierowcą i ratownikiem medycznym
 • z kierowcą

Zlecenia na odpłatny transport sanitarny przyjmujemy całodobowo pod numerem telefonu:

71 333 24 44, 71 77 31 405; tel. kom.: 501788275; 502700187

Zlecenie na transport sanitarny
Skip to content