Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Projekty Unijne

Projekt 9.1

"WSPARCIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ORAZ INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH"

Projekt 6.2

„POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OGRANICZENIA ZACHOROWALNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ COVID-19”
Skip to content