Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.10.2023 do 31.12.2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.10.2023 do 31.12.2023 roku. Więcej na stronie >>BIP<<

Boszkowo

Ośrodek wypoczynkowy Kukułka Rezerwacja domków w OW Kukułka znajdującym się w Boszkowie:  Czynni Pracownicy od 01.03.2023 roku w godzinach 7:30 – 12:00 zapisy osobiste Czynni Pracownicy od 02.03.2023 roku w godzinach 9:00 – 11:00 zapisy tylko telefoniczne Emeryci Pogotowia Ratunkowego od 07.03.2023 roku w godzinach 7:30 -12:00 zapisy osobiste Emeryci Pogotowia Ratunkowego od 08.03.2023 roku […]

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I SZKOLENIA PRZYJMUJE PRACOWNIKÓW W SPRAWACH PRACOWNICZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH INTERESANTÓW, W TYM LEKARZY STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW OD PONIEDZIAKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 10:30.

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego sp. z o. o. została podpisana umowa na 100 tys. zł. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zakupiło środki ochrony indywidualnej. Rękawice ochronne kosztowały ponad 7000 zł, a ich kwota została całkowicie sfinansowana przez PZU w nawiązaniu do powyżej wspomnianej umowy.  

Projekty Unijne

Tego nie widać „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OGRANICZENIA ZACHOROWALNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ COVID-19” Więcej na stronie. “WSPARCIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ORAZ INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH”   SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu […]

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu Podstawowa stacja kontroli pojazdów znajduje się w na tyłach budynku Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu bliżej ul. Łagiewnickiej, wjazd od ul. Ziębickiej. Zajmujemy się przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów osobowych do 3,5t, motocykle, pojazdy przeznaczone do przewozu osób,  zgodnie z ustaleniami starosty powiatowego.            […]