Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Zakup wyposażenia ZRM

„Zakup sfinansowano w ramach umowy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA ( PZU Życie SA ), a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

Umowa prewencyjna nr 316/2023/PZUZ/20/Katowice z dnia 26.09.2023 r. „

 

 

Skip to content