Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Zakup wyposażenia ZRM

Wydatek sfinansowano z Umowy Prewencyjnej nr 316/2023/PZUZ/20/Katowice z dnia 29.06.2023 r. zawartej z PZU Życie SA. “

 

 

Skip to content