Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Zakup nowych ambulansów

W wyniku przeprowadzonego postępowania Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zakupiło ze środków własnych 10 nowoczesnych ambulansów.

Zakupione ambulanse sanitarne typu C  model WAS/ MB SPRINTER 906BB50/WAS-2, rok produkcji pojazdu bazowego: 2023 spełniają wymagania normy PN:EN 1789 i są wyposażone w nosze elektryczne.

Wszystkie zakupione ambulanse sanitarne typu C będą wykorzystywane w bieżącej działalności jednostki, tj. w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia – w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego.

Ambulanse sanitarne zostaną podstawione w miejsce wyeksploatowanych środków transportu sanitarnego o dużych przebiegach.

Tym samym Pogotowie regularnie odnawia flotę pojazdów sanitarnych co pozwala na utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa udzielania w warunkach przedszpitalnych świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego.

 

Skip to content