Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Informacja o cyberbezpieczeństwie

UWAGA!

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia:

– nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nr 18 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.

W związku z obowiązującymi stopniami alarmowymi Bravo – CRP przypominamy podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa:

  1. Silne i bezpieczne hasła –używaj hasła o odpowiedniej długości, zawierającego kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych;
  2. Ochrona hasła –nie udostępniaj swojego loginu i hasła do systemu osobom trzecim;
  3. Zabezpiecz stanowisko pracy –blokuj swoje stanowisko pracy;
  4. Zasady czystości –stosuj zasady czystego biurka, ekranu, wydruku oraz kosza, ograniczając potencjalne zagrożenia;
  5. Użytek sprzętu służbowego –nie korzystaj ze sprzętu służbowego do prywatnych celów;
  6. Nadzór nad urządzeniami –nie pozostawiaj komputera, tabletu czy innych urządzeń bez nadzoru;
  7. Stosuj przyjęte w organizacji zasady bezpieczeństwa (polityki, instrukcje, regulaminy);
  8. Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia, np. podejrzanych załączników przychodzących w wiadomościach email;
  9. Zwracaj uwagę na adresata maila (adres skrzynki nadawczej);

W związku z powyższym informuję o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy (podejrzane załączniki w poczcie, linki, anomalie w działaniu systemów, itp).

Skip to content