Get Adobe Flash player

AKTUALIZACJA (08.07.2019)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w okresie od 15.07.2019 do 31.12.2019 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S”,

Więcej na stronie BIP.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_