Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Projekt Unijny

2010-01-22

Pozyskiwanie bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013


Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38 realizuje projekt nr WND-PO/S.12.01:00-00-023/08 pn. “Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez zakup i wyposażenie specjalistycznych ambulansów dla Pogotowie Ratunkowego we Wrocławiu” w ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
W ramach realizacji w/w projektu Pogotowie Ratunkowe zakupiło 15 ambulansów specjalistycznych wyposażonych w sprzęt medyczny.”


2009-10-20

Pozyskiwanie bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013


Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu w ramach starań o pozyskiwanie bezzwrotnych funduszy  Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  uczestniczyło w organizowanym przez Instytucję Pośredniczącą –  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie Konkursie Nr 1/2008 w  Priorytecie XII – Bezpieczeństwo zdrowia i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działaniu 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego w zakresie zakupu specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

Wrocławskie Pogotowie  przeszło pomyślne weryfikacje na wszystkich etapach konkursu i ostatecznie nasz projekt znalazł się na liście rankingowej projektów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. SP ZOZ uzyskał 85% dofinansowania zadania inwestycyjnego.

Umowa zawarta pomiędzy  Instytucją Pośredniczącą i Pogotowiem Ratunkowym objęła dofinansowanie  dokonanych przez Beneficjenta zakupów w latach 2007 – 2009 r. piętnastu ambulansów sanitarnych wraz ze specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach przedszpitalnych.”

Skip to content