Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Dzień Wolny

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Szanowni Państwo,

W związku z art.14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ustala się dzień wolny od pracy dla pracowników Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

w dniu 12 stycznia 2018 r. ( piątek) – za dzień 6 stycznia 2018 r.

Niezależnie od powyższego personel medyczny Pogotowia  zatrudniony w równoważnych normach czasu pracy  – w dniu 12 stycznia br. świadczyć będzie pracę wg grafików, zgodnie z harmonogramami udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jednocześnie, w celu zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania podmiotu leczniczego, w dniu 12 stycznia 2018 r.  Pogotowie zapewni pracę na  stanowiskach  w pionie administracyjno – technicznym.

Skip to content