Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kiedy wezwać pogotowie

Należy pamiętać, że karetkę wzywamy wtedy gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub gdy osoba chora znajduje się w stanie nagłym, mogącym prowadzić do uszczerbku na

Więcej ➤

Pierwsza Pomoc

Pierwszą pomocą nazywamy zespół czynności do wykonania w razie urazu, ataku choroby, lub wypadku w celu ochrony życia i zdrowia poszkodowanego, aby zminimalizować niekorzystne następstwa,

Więcej ➤

COVID-19

Najczęściej występujące objawy: gorączka suchy kaszel zmęczenie Rzadziej występujące objawy: ból mięśni ból gardła biegunka zapalenie spojówek ból głowy utrata smaku lub węchu wysypka skórna

Więcej ➤

Jak wezwać pomoc

Jak wezwać pomoc? Zadzwoń na numer alarmowy 112 ogólny ratunkowy, lub na 999 numer Państwowego Ratownictwa Medycznego. O czym należy pamiętać? W przypadku rozmowy z

Więcej ➤
Aktualności
Szymon Fąfara

Projekty Unijne

Tego nie widać „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OGRANICZENIA ZACHOROWALNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ COVID-19” Więcej na stronie.

Więcej ➤
Aktualności
andrzejwajda

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu Podstawowa stacja kontroli pojazdów znajduje się w na tyłach budynku Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu bliżej ul.

Więcej ➤

Zbycie pojazdów

OGŁOSZENIE O ZBYCIU POJAZDÓW Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza I ustny przetarg publiczny ( licytację) na sprzedaż 12 pojazdów . Przetarg odbędzie się w dniu

Więcej ➤