Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

NOWE OBIEKTY POGOTOWIA RATUNKOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ I TRZEBNICY

NOWE OBIEKTY POGOTOWIA RATUNKOWEGO

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ I TRZEBNICY

W IV kwartale bieżącego roku Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu oddało do użytkowania nowe obiekty w Oddziale Pogotowia Ratunkowego w Środzie Śl. oraz Trzebnicy. W nowo wybudowanych obiektach w systemie całodobowym  oczekują na wezwanie i zadysponowanie do nagłego zdarzenia medycznego członkowie zespołów ratownictwa medycznego włączonych do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Oficjalne otwarcie nowych siedzib Oddziałów nastąpiło w Środzie Śl. dnia 28 października 2016 r., oraz w Trzebnicy dnia 9 listopada 2016 r. W uroczystościach otwarcia dwóch nowych siedzib w Oddziałach Pogotowia  udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Starosta, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji, przedstawiciele podmiotów leczniczych w tychże powiatach oraz załoga Pogotowia Ratunkowego.

Skip to content