Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Komunikat z dnia 29.10.2021 w sprawie aneksów do umów dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu.

Komunikat z dnia 29.10.2021r. w sprawie aneksów do umów dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu.

Komunikat z dnia 29.10.2021r.
Załącznik – porozumienie z dnia 21.09.2021r.

Skip to content