Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

III Konferencja – Systemy Ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe.

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu współorganizuje wraz z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu (głównym organizatorem) oraz Dolnośląską Izbą Lekarską kolejną, III Konferencję Systemy Ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe.  Część wykładowa – 20.04.2017 czwartek Sala wykładowa WSOWL we Wrocławiu ul. Czajkowskiego – godziny od 9.30 do 19.30.  Część warsztatowa – 21.04.2017 piątek od godz. 09.00 do godz. 15.00 teren WSOWL we Wrocławiu ul. Czajkowskiego. Uczestnikami konferencji będą lekarze, przedstawiciele wojska, ratownicy medyczni, pielęgniarki, studenci, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, przedstawiciele administracji publicznej. W chwili obecnej mamy już ponad 150 zgłoszeń, codziennie napływa 5-10 nowych. Dużym wysiłkiem organizatorów udało się zaprosić doświadczonych wykładowców, m.in. specjalistę krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. J.R.Ładnego, prof. W. Machałę z Łodzi który jest wybitnym specjalistą medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, prof. J. Kota z Gdańska głównego specjalistę z zakresu zakresu medycyny hiperbarycznej w Polsce, prof. T. Jurka lekarza i prawnika, który przedstawi kwestie odpowiedzialności prawnej, dr hab. Ł. Szarpaka który omówi zawansowane udrażniania dróg oddechowych u dzieci i przedstawi najnowocześniejszy sprzęt, dr A. Domanasiewicza który omówi błędy w postępowaniu ratunkowym oraz zasady postepowania w urazach, a także 3 lekarzy ratunkowych z Ukrainy biorących udział w działaniach zbrojnych na terenie wschodniej Ukrainy oraz mgr T.Sanaka wybitnego ratownika specjalistę w zakresie Tactical Combat Casualty Care i wielu innych bardzo dobrych wykładowców – wszystkie informacje w programie.

Formularz zgłoszeniowy: www.systemyratownicze.pl

Skip to content