Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA

Zespoły ratownictwa medycznego dysponowane są przez dyspozytora medycznego zaraz po przyjęciu zgłoszenia na nr alarmowy 999. Zgłoszenia kierowane na nr alarmowy 112 przyjmuje operator, który przekierowuje zgłoszenie o zdarzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu do dyspozytora medycznego.

Dyspozytor medyczny przyjmuje powiadomienia o zdarzeniach, przeprowadza wywiad, ustala priorytety i niezwłoczne dysponuje na miejsce zdarzenia specjalistyczny lub podstawowy zespół ratownictwa medycznego.

Scentralizowana dyspozytornia medyczna Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia o zdarzeniach zaistniałych w obszarze miasta Wrocławia oraz w obszarze przyległych powiatów: wrocławskiego, milickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego.

Skip to content