Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – BHP  Oświadczenie- karta ryzyka Otwórz  Zarządzenie 02-2021 karty oceny ryzyka zawodowego Otwórz Zał. nr 0 Informacje ogólne Otwórz Zarządzenie 30/2022 w sprawie szczegółowych zasad stosowania środków ochrony indywidualnej Otwórz Zarządzenie 42/2022 w sprawie wykazu prac w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Otwórz […]

OFERTA UBEZPICZENIA

OFERTA kompleksowego programu ubezpieczeń dedykowanego RATOWNIKOM MEDYCZNYM oraz DYSPOZYTOROM MEDYCZNYM OFERTA UBEZPICZENIA.pdf INFORMACJA i dostęp do OFERTY Ubezpieczenia.pdf

Skip to content