Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

[Rozstrzygnięte] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.04.2024 do 31.12.2024 roku

>>>ROZSTRZYGNIĘTE<<< Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.04.2024 do 31.12.2024 roku Więcej na stronie >>BIP<<   Aktualizacja Wybrane Oferty i Oferenci

Skip to content