Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

SKARGI I WNIOSKI

Przyjmowanie skarg i wniosków w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu W Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora lub osobę przez Dyrektora upoważnioną. Dyrektor Pogotowia przyjmuje skargi i wnioski w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34- 38 p. 312 (IIIp.) w poniedziałek i w środę od godz.10.00 –13.00 […]

„Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”

  Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego na realizacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”. Nazwa projektu: „Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN […]

Informacja dla pracownika w sprawie PPK

Załączniki: Co powinien wiedzieć pracownik o PPK Czytaj więcej Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK Czytaj więcej Informacja dla pracownika w sprawie PPK Czytaj więcej  Jednostronna informacja dla pracownika 2021 Czytaj więcej  Ulotka PPK dla Pracownika Czytaj więcej  Wniosek o zawarcie umowy PPK 55-69 lat Czytaj więcej

BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – BHP  Oświadczenie- karta ryzyka Otwórz  Zarządzenie 02-2021 karty oceny ryzyka zawodowego Otwórz Zał. nr 0 Informacje ogólne Otwórz Zarządzenie 30/2022 w sprawie szczegółowych zasad stosowania środków ochrony indywidualnej Otwórz Zarządzenie 42/2022 w sprawie wykazu prac w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Otwórz […]

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzeczograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem sięCOVID-19” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Projekt partnerski. Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie Partnerzy w projekcie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we […]

Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych

  SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest w trakcie realizacji projektu pn. “Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”   Nazwa Projektu: “Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”   Cel projektu: […]

Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 oraz innych chorób zakaźnych

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Projekt partnerski. Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie Partnerzy w projekcie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląskie […]

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w różny, możliwy dla siebie sposób, wspomogli  Nasze Pogotowie i Naszych pracowników w tym trudnym dla wszystkich czasie walki z COVID-19. BARDZO GORĄCO I SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! Poniżej wymieniamy tych wszystkich, którzy Nas obdarowali: Środki Ochrony Osobistej Od Kogo? Firma/Fundacja/Osoba Prywatna Darowizna Dla Kogo? Lokalizacja […]

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I SZKOLENIA PRZYJMUJE PRACOWNIKÓW W SPRAWACH PRACOWNICZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH INTERESANTÓW, W TYM LEKARZY STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW OD PONIEDZIAKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 10:30.

Skip to content