Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

[Rozstrzygnięte] Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.04.2024 do 31.12.2024 roku

>>>ROZSTRZYGNIĘTE<<< Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.04.2024 do 31.12.2024 roku Więcej na stronie >>BIP<<   Aktualizacja Wybrane Oferty i Oferenci

Zakup wyposażenia ZRM

“Wydatek sfinansowano z Umowy Prewencyjnej nr 316/2023/PZUZ/20/Katowice z dnia 29.06.2023 r. zawartej z PZU Życie SA. “    

Skip to content