Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Zadania realizowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

 ZAKUP AMBULANSÓW DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NAZWA FUNDUSZU: FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Zadanie pn.: Zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – 2 ambulanse drogowe typu C dla Zespołów Ratownictwa Medycznego WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  1 072 494,18 ZŁCAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 072 494,18 ZŁ Realizowane zadanie obejmuje doposażenie Pogotowia […]

Skip to content