Get Adobe Flash player

Aktualizacja (17.07.2020)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 24.07.2020 do 31.12.2020 roku.

Więcej na stronie BIP.

Aktualizacja (17.07.2020)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 24.072020 do 31.12.2020 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie "S" i "P", w zespołach transportu medycznego o standardzie "P" w związku z realizacją umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego, w zespołach transportu sanitarnego "T" oraz na zabezpieczenie pod względem medycznym imprez masowych

Więcej na stronie BIP.


-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-