Get Adobe Flash player

Aktualizacja (15.06.2020)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 29.06.2020 r. do 31.12.2020 r. w rodzaju Ratownictwo Medyczne.

Więcej na stronie BIP.

Aktualizacja (15.06.2020)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 29.06.2020 do 31.12.2020 roku.

Więcej na stronie BIP.

Aktualizacja (22.06.2020)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 29.06.2020 do 31.12.2020 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny wyjazdowymi o standardzie "S" i "P", w zespołach transportu medycznego o standardzie "P" w związku z realizacją umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego, w zespołach transportu sanitarnego "T" oraz na zabezpieczenie pod względem medycznym imprez masowych.

Więcej na stronie BIP.

Aktualizacja (22.06.2020)

Konkurs oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 29.06.2020 do 31.12.2020 roku.

Więcej na stronie BIP.

Aktualizacja (22.06.2020)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w okresie od 29.06.2020 do 31.12.2020 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie "S".

Więcej na stronie BIP.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-