Get Adobe Flash player

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 10.04.2020 do 31.12.2020 roku w zakresie planowanej realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „P” w związku z realizacją umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego.

Więcej na strotnie BIP.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-