Get Adobe Flash player

AKTUALIZACJA (01-04-2020)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w okresie od 06.04.2020 do 31.12.2020 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S”,

Więcej informacji na stronie BIP.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-