Get Adobe Flash player

Aktualizacja (28.02.2020)

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 13.03.2020 r. do 31.12.2020 r. w rodzaju Ratownictwo Medyczne.

Więcej na stronie BIP.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-