Get Adobe Flash player

Zakończone (14.02.2020)

SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w tym do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 21.02.2020 do 31.12.2020 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie "S" i "P", w zespołach transportu sanitarnego "T" oraz na zabezpieczenie pod względem medycznym imprez masowych.

Więcej na stronie BIP.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-