Get Adobe Flash player

Aktualizacja (22.10.2019)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 02.11.2019 do 31.12.2019 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S” i „P”, w zespołach transportu sanitarnego „T” oraz na zabezpieczenie pod względem medycznym imprez masowych.

Więcej na stronie BIP.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-