Get Adobe Flash player

Aktualizacja (20.05.2019)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.06.2019 do 31.12.2019 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie "S" i "P", w zespołach transportu sanitarnego "T" oraz na zabezpieczenie pod względem medycznym imprez masowych.

Więcej na stronie BIP.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_