Get Adobe Flash player

Unia Europejska

Logowanie-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy udzielających świadczeń

zdrowotnych w okresie od  01.07.2018 do 31.12.2018 w zakresie realizacji umów specjalistycznego

transportu medycznego oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie chirurgii

ogólnej i rentgenodiagnostyki."

2 Więcej informacji BIP

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_