Get Adobe Flash player

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Integracja i Środowisko

LogowanieSP ZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji umów:

1) na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S” w okresie 
od 01.04.2018 do 30.06.2018 roku,

2) w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej w okresie 
od 01.04.2018 do 30.06.2018 roku,

Więcej informacji na platformie - BIP

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-