Get Adobe Flash player

Podstacje Oddziały

Obszar  działania Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu z zakresu ratownictwa medycznego obejmuje miasto Wrocław i  7 przyległych powiatów (wrocławski, trzebnicki, milicki, wołowski, średzki, oławski, strzeliński). Rejon operacyjny jednostki  zamieszkały jest przez  ponad 1.060.000 mieszkańców.

Realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego Pogotowie zapewnia   specjalistycznymi i podstawowymi zespołami ratownictwa medycznego, w ilości i zakresie zgodnym z Wojewódzki Planem Działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego.

Zespoły ratownictwa medycznego oczekują na wezwanie do zdarzeń medycznych w Podstacjach zlokalizowanych w mieście Wrocławiu oraz w Oddziałach zlokalizowanych w ww. powiatach.

Na terenie Wrocławia  - w jednej z Podstacji przy ul. Traugutta 112 Pogotowie posiada również   Ambulatorium Chirurgiczne, które zapewnia mieszkańcom Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego dostępność do usług medycznych  we wszystkie dni tygodnia w ciągu całej doby. Ambulatorium przyjmuje w ciągu roku ponad około 36 000 pacjentów wymagających pilnej interwencji chirurgicznej w warunkach ambulatoryjnych.