Get Adobe Flash player

Kierownictwo Pogotowia

Organami SP ZOZ pn. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu  są Dyrektor oraz Rada Społeczna.

Dyrektor zarządza Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Pogotowia.

Dyrektor zarządza samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej przy pomocy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych oraz zastępcy dyrektora ds. inwestycyjnych.

 

Dyrektor Naczelny - lek.med. Zbigniew Mlądzki

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa - Tomasz Uher

p.o. Zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych - Aneta Wiercińska-Ziobrowska

Zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych - Norbert Raba