Konkurs ofert na Ratowników Medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.02.2021 do 31.04.2021 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S” i „P”, w zespołach transportu medycznego o standardzie „P” w związku z realizacją umowy w rodzaju pomoc doraźna i […]

Konkurs ofert na Lekarzy Systemu

Konkurs ofert na lekarzy systemu. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie 11.02.2021 do 30.06.2021 roku.   Więcej na stronie BIP.

Przetarg zbycie Samochodów

OGŁOSZENIE   Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34 – 38,  ogłasza ustny przetarg publiczny ( licytację) na sprzedaż wymienionych pojazdów sanitarnych.   Więcej na stronie BIP.  

Rozstrzygnięcia Konkursu na Ratowników Medycznych.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Ratowników Medycznych. 28.12.2020 14:30 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku. Więcej na stronie BIP.

Rozstrzygnięcia Lekarze

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na lekarzy 28.12.2020 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku. Więcej na stronie BIP.

Rozstrzygnięcia Dyspozytor Medyczny

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na dyspozytorów medycznych 20.11.2020 Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 24.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w rodzaju Ratownictwo Medyczne. Więcej na stronie BIP.   Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 23.10.2020 r. do 31.12.2020 r. w rodzaju Ratownictwo […]