Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Dieta DASH

DASH jest jedną z najlepiej zbilansowanych, przebadanych...
WIĘCEJ

Mobilne punkty pobrań

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne punkty pobrań wymazu...
WIĘCEJ

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie...
WIĘCEJ

Przetarg zbycie Samochodów

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza, że ustny...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I SZKOLENIA PRZYJMUJE...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców...
WIĘCEJ

Projekty Unijne

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych...
WIĘCEJ

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Pogotowiu Ratunkowym...
WIĘCEJ

Boszkowo

Sezon w ośrodku wypoczynkowym Kukułka zostaje zamknięty...
WIĘCEJ

Dieta DASH

DASH jest jedną z najlepiej...
WIĘCEJ

Mobilne punkty pobrań

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne...
WIĘCEJ

Darowizny

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo...
WIĘCEJ

Przetarg zbycie Samochodów

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza,...
WIĘCEJ

Informacja

INFORMACJA DZIAŁ KADR, PŁAC I...
WIĘCEJ

Zakup środków ochrony indywidualnej

Pomiędzy PZU Życie SA a...
WIĘCEJ

Projekty Unijne

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości...
WIĘCEJ

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w...
WIĘCEJ

Boszkowo

Sezon w ośrodku wypoczynkowym Kukułka...
WIĘCEJ

Zamówienia Publiczne ➤

Zamówienia publiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Darowizny / Podziękowania ➤

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu bardzo serdecznie pragnie podziękować wszystkim darczyńcom...


 Ustny przetarg publiczny

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu na podstawie §11 pkt 3 Regulaminu Zbycia Mienia Ruchomego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji unieważnia się postępowanie przetargowe na sprzedaż wycofanych z eksploatacji pojazdów Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w dniu 22.10.2020 roku. Nowy termin postępowania przetargowego zostanie opublikowany w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Pogotowia w zakładce przetargi w kolejnych dniach.

 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, jest największym dysponentem ratownictwa medycznego na Dolnym Śląsku i jednym z największych w kraju.

W 2019 roku pod naszą opieką znajdowało się 1893493 mieszkańców, obsłużyliśmy aż 115856 wyjazdów, na których przejechaliśmy 22773674 km. 68040 z nich zakończyło się przekazaniem pacjenta do szpitala.

Praca

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na dyspozytorów medycznych

20.11.2020

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 24.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w rodzaju Ratownictwo Medyczne.

Więcej na stronie BIP.

 


Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 23.10.2020 r. do 31.12.2020 r. w rodzaju Ratownictwo Medyczne.

Więcej na stronie BIP.

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 02.10.2020 r. do 31.12.2020 r. w rodzaju Ratownictwo Medyczne.

Więcej na stronie BIP.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w okresie od 25.09.2020 r. do 31.12.2020 r. w rodzaju ratownictwo medyczne.

Więcej na stronie BIP.

 

 

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na lekarzy

20.11.2020
Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 24.11.2020 do 31.12.2020 roku.

Więcej na stronie BIP.

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w okresie od 24.11.2020 do 31.12.2020 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S”

Więcej na stronie BIP.

 


19.10.2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 23.10.2020 do 31.12.2020 roku.

Więcej na stronie BIP.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w okresie od 23.10.2020 do 31.12.2020 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S”

Więcej na stronie BIP.


25.09.2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w okresie od 25.09.2020 do 31.12.2020 roku w zakresie realizacji umów na transport medyczny zespołami wyjazdowymi o standardzie „S”.

Więcej na stronie BIP.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w okresie od 25.09.2020 do 31.12.2020 roku.

Więcej na stronie BIP.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie realizacji umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 25.09.2020 do 30.06.2021 roku.

Więcej na stronie BIP.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Ratowników Medycznych.

20.11.2020

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od od 24.11.2020 do 31.12.2020 roku

Więcej na stronie BIP.

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 24.11.2020 do 31.12.2020 roku.

Więcej na stronie BIP.

 


 

Rozstrzygnięcie Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od od 23.10.2020 do 31.12.2020 roku

Więcej na stronie BIP.

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 02.10.2020 do 31.12.2020 roku.

Więcej na stronie BIP.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okresie od 25.09.2020 do 31.12.2020 roku.

Więcej na stronie BIP.

 

Numery alarmowe

112 Numer ratunkowy ogólny

999 Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podziękowania

Skip to content